Bouwkundig ontwerp en adiesbureau - van Zelst
  1. Je bent hier:
  2. home
  3. uitgevoerde bouwprojecten

Uitgevoerde bouwprojecten

Een greep uit onze bouw- en interieurprojecten

Nieuwbouw luxe woonhuizen te Ouderkerk a/d Amstel

Betreft de nieuwbouw van een 2-tal zeer ruime woonhuizen in een landelijke omgeving. De woningen hebben overeenkomstig het gestelde in het bestemmingsplan een landelijk karakter. De woningen zijn voorzien van een souterrain met ruime daglichttoetreding.


Woonhuis te Ouderkerk a/d Amstel

Uitbreiding en herindeling van bestaand woonhuis te Ouderkerk aan de Amstel. De opdracht voor dit woonhuis is om extra woonoppervlak te creeren. Hiervoor is een ontwerp gemaakt met een kelder en aanbouw van maximaal te realiseren afmetingen. Om de kelder een meerwaarde te geven en deze als verblijfsruimte te kunnen gebruiken is d.m.v. een vide en royale toegang er voor gezorgd dat er voldoende daglichttoetreding op kelderniveau wordt gerealiseerd.


Bedrijfsgebouw te Loosdrecht

De opdrachtgevers hadden deze voormalige fabriekshal en opslag aangekocht om de groothandel en bijbehorende voorraadopslag in te huisvesten. Hiervoor is in het middengedeelte een gebouw binnen een gebouw gerealiseerd. Dit omdat de eisen en gebruiksbehoeften aan kantoren en showroom anders zijn dan die van een opslag. Voor de daglichtvoorziening in het gesloten gebouw werden raamkozijnen in de gevels en lichtstraten in het dakvlak geplaatst.


Ontwerp en uitwerking kantoorgebouw te Amsterdam Noord

De opdracht was om op de bestaande fundering en resten van een verdiepingsvloer van een voormalig kantoorpand een nieuw ontwerp te maken. Het nieuwe gebouw dient als bedrijfsverzamelgebouw met verhuurbare units van verschillende afmetingen.


Nieuwbouw woonhuis te Bloemendaal

Onder leiding en in samenwerking met architect C. Ronstadt ontwerp en realisatie van een vrijstaand woonhuis. Na sloop van het bestaande woonhuis is op de bestaande kelder een geheel nieuw woonhuis gerealiseerd. De materiaalkeuze en afwerking zijn van zeer hoog niveau.


Renovatie, herindeling en interieur projecten

Verbouwing, herindeling vrijstaand woonhuis Huis ter Heide

Het betreft hier een vrijstaand woonhuisgelegen in een monumentale, bosrijke en groene omgeving.
Het woonhuis heeft in zijn geschiedenis al vele verbouwingen en uitbreidingen ondergaan. Het interieur was zeer gedateerd en had een aantal afwijkende vloerniveaus.

De wens van de opdrachtgevers was om de woning levensbestendig te maken en te moderniseren. Tevens diende het hoge energieverbruik sterk teruggebracht te worden.
Door het toepassen van moderne en hoogwaardige isolatiematerialen, een herindeling, uitbreiding en grootschalige verbouwing is met grote tevredenheid aan alle wensen voldaan.


Woonhuis Amsterdam centrum

Het betreft hier een benedenhuis aan de rand van het centrum in Amsterdam. Bij aankoop door de opdrachtgevers was de gehele binneninrichting verouderd en gedateerd. Een belangrijke wens van de opdrachtgevers was naast het geheel op hoog nivo vernieuwen van de binneninrichting en herindeling was het realiseren van een kelder onder het gehele pand. Het realiseren van een kelder onder een bestaand pand en ook nog onder het aanlegnivo van de bestaande fundering was een uitdaging. Het gehele proces is door een gedegen voorbereiding naar wens en tevredenheid van de opdrachtgevers tot stand gekomen.


Renovatie, funderingsherstel en interieur van pand te Amsterdam

Totale renovatie, funderingsherstel en interieurontwerp van pand in Amsterdam Oost. Voor een particuliere opdrachtgever is een pand met een 4-tal woningen omgebouwd tot 2 ruime woningen van elk 2 verdiepingen. Omdat het geheel in een slechte onderhoudstoestand verkeerde, is er funderingsherstel uitgevoerd en het casco totaal gerenoveerd. De benedenwoning is naar wens van opdrachtgever voor eigen gebruik modern ingericht.


Verbouwing, herindeling halfvrijstaand woonhuis Amsterdam Oud Zuid

Dit halfvrijstaande woonhuis in het fraaie gedeelte van Amsterdam Oud Zuid was zowel aan de buiten- alsmede binnenzijde sterk gedateerd en in matige staat.

De karakteristieke stijlkenmerken en architectonische delen waren of verborgen danwel aangetast. Naast de herindeling en modernisering van het woonhuis en de installaties hebben we het oorspronkelijke karakter weer in de volle glorie hersteld.

Het resultaat mag er dan ook zijn. Tevens zijn inbouwkasten en meubilair ontworpen met daarin terugkomend de stijlkenmerken van het woonhuis.


Prinsengracht


Verbouwing en herindeling bovenwoning

In een bovenwoning te Amsterdam zuid zijn door een herindeling de ruimteverdeling de slaapkamers geoptimaliseerd en op een hoogwaardige wijze gerenoveerd.


Winkel/kantoorpand te Amsterdam centrum

Het gaat hier om een winkelpand in de historische binnenstad van Amsterdam. Op de begane grond is een winkel gevestigd. Op de verdiepingen waren woningen gevestigd. Het casco, de fundering en de woningen waren in zeer slechte staat. De woningen op de verdiepingen werden gesloopt en verbouwd tot kantoorruimten. Het geheel bestond uit 3 verschillende bouweenheden, onder het hoofdgebouw was een kruipruimte aanwezig. Een belangrijk uitgangspunt was het openblijven van de winkel tijdens de werkzaamheden, dit is uiteindelijk ook gelukt. Een klein gedeelte van de winkel werd afgescheiden om de kruipruimte te ontgraven tot aanlegdiepte van de bestaande fundering. Deze was diep gelegen waardoor de mogelijkheid aanwezig was om een kelder te realiseren en de kruipruimte te ontgraven onder het in functie zijnde winkelgedeelte. Na realisatie kelder zijn de verdiepingen geheel vernieuwd en constructieve voorzieningen aangebracht om de stabiliteit van het pand te waarborgen.


Woonhuis te Amsterdam noord

Uitbreiding en herindeling van bestaand woonhuis te Amsterdam noord. Het betreft een vrijstaand woonhuis met een sterk verouderd interieur en afwerking. De kapverdieping fungeerde grotendeels als berging. Door middel van een royale uitbreiding aan de achterzijde en het plaatsen van grote dakkapellen aan voor- en achterzijde is het woonhuis vergroot. Door de plaatsing van dakkapellen en het extra onstane oppervlak konden er 3 slaapkamers, werkkamer, toilet en badkamer op de 1e verdieping gerealiseerd worden. De indeling is aangepast aan de wensen van de opdrachtgevers en de afwerking en materiaalkeuze zijn van hoog niveau.


Samenvoeging 2 woningen

Van een particulier opdrachtgever was het verzoek om de woning op de 2e verdieping samen te voegen met de benedenwoning. Hiervoor is naar wens een ontwerp gemaakt om de woningen tot een homogeen geheel te vormen. De extra verdieping is met een hoog afwerkingsniveau verbouwd.


Herindeling kantoorverdieping


Verbouwing en Herindeling van een benedenwoning te Amsterdam

Het betreft hier een benedenwoning waar door een herindeling de woonkamer en keuken zijn vergroot.
Door hergebruik en restauratie van een bestaande gangpui worden de karakteristieke kenmerken van de woning behouden.


Ontwerp van een 80-tal wooneenheden in voormalig kantoorgebouw


Restauratie rijksmonument te Amsterdam centrum

Een zeer oud hoekpand met een ondiepe kelder. Funderingsherstel was noodzakelijk waarbij de kelder een lager aanlegnivo heeft gekregen. Tijdens de sloopwerkzaamheden werden restanten zichtbaar van een houtconstructie afkomstig van de periode (13e eeuw) waarin voornamelijk houten huizen werden gebouwd. Deze zijn in overleg met monumentenzorg in het zicht gelaten. Het geheel is in nauw overleg met monumentenzorg gerestaureerd.