Bouwkundig ontwerp en adiesbureau - van Zelst
 1. Je bent hier:
 2. home
 3. bouwvergunning

De nieuwe naam van de bouwvergunning

Heeft u plannen om te bouwen of te verbouwen? Dan heeft u in veel gevallen een vergunning nodig.

Tot 2010 moesten er voor verschillende werkzaamheden verschillende vergunningen aangevraagd worden. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van een aanbouw was zowel een milieu-, sloop- als een bouwvergunning nodig. Had u plannen voor funderingsherstel, dan waren deze zelfde vergunningen noodzakelijk. En was het pand een gemeente- of rijksmonument, dan was ook nog een momumentenvergunning verplicht.

In 2010 heeft de overheid het aanvragen van een bouwvergunning vereenvoudigd. Een groot aantal verschillende vergunningen zijn nu samengevoegd onder één noemer: de omgevingsvergunning. De volgende vergunningen zijn hiermee komen te vervallen:

 • Bouwvergunning
 • Sloopvergunning of sloopmelding
 • Kapvergunning
 • Milieuvergunning
 • Gebruiksvergunning of gebruiksmelding
 • Monumentenvergunning
 • Aanlegvergunning
 • Toestemming om af te wijken van een bestemmingsplan

Met andere woorden: bent u van plan om te bouwen of verbouwen, dan moet u nu in veel gevallen een omgevingsvergunning aanvragen.

Wanneer heeft u een (bouw)vergunning nodig?

Wanneer u een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig heeft, verschilt per gemeente. Een aantal voorbeelden waarvoor een vergunning nodig is:

 • Bomen kappen
 • Een uitrit maken
 • Slopen of bouwen
 • Een bedrijfspand aanpassen
 • Wijzigen van een monument

Sommige bouwwerkzaamheden zijn vergunningsvrij. Echter, het bouwbesluit 2012 en het burenrecht uit het burgerlijk wetboek zijn altijd van toepassing. Ook bij vergunningsvrij bouwen.

Ook de kosten van een bouwvergunning verschillen per gemeente. Over het algemeen is dit een percentage van de bouwsom.

Bouwvergunning aanvragen

Wij hebben veel ervaring in het aanvragen van bouwvergunningen. Bijvoorbeeld bij woningen samenvoegen of een woning splitsen. Wij weten goed wat de regels zijn bij het aanvragen van een bouwvergunning en welke documenten ingeleverd moeten worden. Wij helpen u dan ook graag om uw aanvraag spoedig en met succes tot een vergunning te leiden. Wilt u een vergunning aanvragen en kunt u daarbij hulp gebruiken?

 

Neem contact met ons op voor een afspraak.