Bouwkundig ontwerp en adiesbureau - van Zelst
 1. Je bent hier:
 2. home
 3. omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Wilt u bouwwerkzaamheden gaan uitvoeren, dan bestaat de kans dat u een omgevingsvergunning bouwen nodig heeft. Een omgevingsvergunning is een vergunning waarbij met één procedure meerdere vergunningen voor verschillende bouwactiviteiten geregeld worden. Of u een omgevingsvergunning moet aanvragen, is afhankelijk van de aard, de omvang en de plaatst van de bouwwerkzaamheden.

Heeft u een omgevingsvergunning bouwen nodig?

Sommige werkzaamheden zijn vergunningsvrij, zoals:

 • Regulier onderhoud, mits geen wijzigingen aan detaillering, profilering en vormgeving van het gebouw
 • Bijgebouw of aanbouw in het achtererfgebied
 • Een dakkapel aan de achterkant van uw huis of aan de zijkant van uw huis op een dak dat niet gericht is naar openbaar toegankelijk gebied
 • Plaatsing of wijziging van een kozijn of gevelpaneel in de achtergevel of een gevel die niet gericht is naar openbaar toegankelijk gebied

Bij deze werkzaamheden is een omgevingsvergunning niet nodig, maar het bouwbesluit 2012 en het burenrecht uit het burgerlijk wetboek zijn hier wel van toepassing. Ook moeten deze werkzaamheden voldoen aan de eisen en randvoorwaarden gesteld in het besluit omgevingsrecht (BOR).

Omgevingsvergunning aanvragen

Wanneer u wel een omgevingsvergunning nodig heeft, verschilt per gemeente. Wilt u het aanvragen van een omgevingsvergunning graag uit handen geven? Wij regelen het graag voor u.

Nadat we uw aanvraag hebben ingediend, neemt de overheid uw aanvraag in behandeling. Hierbij gelden twee termijnen waarbinnen u een beslissing kunt verwachten:

 • Reguliere procedure: eenvoudige aanvragen voor een omgevingsvergunning duren maximaal acht weken. Het kan voorkomen dat er besloten wordt om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
Reguliere procedure
 • Uitgebreide procedure: complexere aanvragen met een hoog risico voor de omgeving duren maximaal zes maanden. Ook hier kan binnen de eerste acht weken besloten worden om de termijn met zes weken te verlengen. Er kan ook besloten worden om de beslissing aan te houden, waarmee de beslissingstermijn wordt opgeschort.
Uitgebreide procedure

Welke gegevens aanleveren bij omgevingsvergunning bouwen?

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, moet u verschillende soorten gegevens indienen. Welke gegevens dit zijn, hangt af van de aard en omvang van de werkzaamheden en de plaats van het bouwwerk.

De gegevens die in ieder geval aangeleverd moeten worden, zijn:

 • Tekening van de bestaande situatie
 • Tekening van de nieuwe situatie

Daarnaast kan gevraagd worden om:

 • Detailtekeningen
 • Installatietekening
 • Constructieberekening en tekening(en)
 • Ventilatieberekening
 • Daglichtberekening
 • EPC berekening
 • Warmteweerstandberekening
 • Bepaling opvang- en doorstroomcapaciteit
 • Bodemonderzoek
 • Funderingsonderzoek
 • Ruimtelijke onderbouwing

Compleet uw omgevingsvergunning aanvragen

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, is het belangrijk dat u een volledige en juiste aanvraag indient. De aanvraag zal dan sneller tot een succesvolle vergunning leiden. Bijvoorbeeld het aanleveren van de juiste tekeningen is hierbij van belang. Heeft u hulp nodig bij het doen van de aanvraag en bij het verzamelen van de juiste gegevens? Wij helpen u hierbij graag.

 

Neem contact met ons op voor een afspraak.